Đố vui: Răng mọc muộn

Chủ Nhật, ngày 27/05/2012 20:52 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đố các bạn, trong các loại răng thì răng nào mọc muộn nhất?

>>> Trả lời: Răng giả

Đố vui: Răng mọc muộn - 1

*
* *

Đố vui “thế giới lạ”: Ở nơi nào mà hôm nay xuất hiện trước hôm qua?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung