Đố vui: Phát âm tiếng Việt

Từ gì mà chắc chắn 100% người Việt Nam đều phát âm sai?

>>> Trả lời: Đó là từ “sai”!

Đố vui: Phát âm tiếng Việt - 1

*
* *

Đố vui “đốt lửa đêm đông”: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn sẽ thắp gì trước tiên?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung