Đố vui: Người đàn ông đi mưa

Một người đàn ông đi trong trời mưa. Đầu, mắt, mũi, miệng ông ta đều bị ướt nhưng tóc ông ta không hề bị ướt? Hỏi tại sao?

>>> Trả lời: Ông ta bị trọc đầu

Đố vui: Người đàn ông đi mưa - 1

*
* *

Đố vui “Messi đá phạt”: Khi Messi thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung