Đố vui: Nắng mưa tình bạn

Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta. Bạn là ai?

>>> Trả lời: Cái bóng

Đố vui: Nắng mưa tình bạn - 1

*
* *

Đố vui “đi mãi không tới”: Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung