Đố vui: Nắng mưa tình bạn

Thứ Bảy, ngày 26/05/2012 22:44 PM (GMT+7)

Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta. Bạn là ai?

>>> Trả lời: Cái bóng

Đố vui: Nắng mưa tình bạn - 1

*
* *

Đố vui “đi mãi không tới”: Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?

>>> Trả lời

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung