Đố vui: Nằm và đứng

Thứ Bảy, ngày 26/05/2012 22:42 PM (GMT+7)

Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

>>> Trả lời: Bàn chân.

Đố vui: Nằm và đứng - 1

*
* *

Đố vui “đàn vịt đi bộ”: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

>>> Trả lời

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung