Đố vui: Món ăn lạ

Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

>>> Trả lời: Bắp ngô

Đố vui: Món ăn lạ - 1

*
* *

Đố vui “chữ C”: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”.

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung