Đố vui: Mặt trời mọc ngược

Khi nào thì mặt trời sẽ mọc ở đằng tây?

>>> Trả lời: Khi nhìn mặt trời từ trong gương

Đố vui: Mặt trời mọc ngược - 1

*
* *

Đố vui “quả trứng, con gà”: Lâu nay hết thảy chúng ta đều luẩn quẩn với Đố vui gà có trước hay trứng có trước (gà có trước vì gà đẻ ra trứng, trứng có trước vì trứng nở ra gà). Vậy câu trả lời chính xác là gì?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung