Đố vui: Loài cá hiếm

Chủ Nhật, ngày 27/05/2012 20:52 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Loài cá nào có hai mắt gần nhau nhất?

>>> Trả lời: Loài cá có hai mắt gần nhau nhất là loài cá… nhỏ nhất!

Đố vui: Loài cá hiếm - 1

*
* *

Đố vui “răng mọc muộn”: Đố các bạn, trong các loại răng thì răng nào mọc muộn nhất?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung