Đố vui: Gõ cửa không được vào

Khi nào có người gõ cửa mà bạn tuyệt đối không nói mời vào?

>>> Trả lời: Khi bạn đang ở trong nhà vệ sinh

Đố vui: Gõ cửa không được vào - 1

*
* *

Đố vui “loài cá hiếm”: Loài cá nào có hai mắt gần nhau nhất?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung