Đố vui: Đốt lửa đêm đông

Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn sẽ thắp gì trước tiên?

>>> Trả lời: Que diêm

Đố vui: Đốt lửa đêm đông - 1

*
* *

Đố vui “tay phải tay trái”: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung