Đố vui: Diện kiến vua

Ở xứ nọ có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu đó được xem là nói đúng thì người đó sẽ bị chém đầu, còn nếu là sai thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?

>>> Trả lời: Để gặp được nhà vua, người đó phải nói “tôi sẽ bị treo cổ!”. Nếu như câu nói này là đúng thì anh ta sẽ bị chém đầu, nhưng nếu đem anh ta đi chém đầu thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” của là sai, mà nếu vậy thì anh ta sẽ bị treo cổ, nhưng nếu treo cổ thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” lại là đúng. Vua cũng thua!

Đố vui: Diện kiến vua - 1

*
* *

Đố vui “tàu điện”: Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN