Đố vui: Đi mãi không tới

Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?

>>> Trả lời: Ngày mai

Đố vui: Đi mãi không tới - 1

*
* *

Đố vui “mặt trời mọc ngược”: Khi nào thì mặt trời sẽ mọc ở đằng tây?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung