Đố vui: Đi mãi không tới

Thứ Bảy, ngày 26/05/2012 22:44 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?

>>> Trả lời: Ngày mai

Đố vui: Đi mãi không tới - 1

*
* *

Đố vui “mặt trời mọc ngược”: Khi nào thì mặt trời sẽ mọc ở đằng tây?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung