Đố vui: Đánh nhau tập thể

Khi nào 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

>>> Trả lời: Khi chơi cờ vua

Đố vui: Đánh nhau tập thể - 1

*
* *

Đố vui “vật dài chảy nước”: Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung