Đố vui: Đàn vịt đi bộ

Thứ Bảy, ngày 26/05/2012 22:42 PM (GMT+7)

2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

>>> Trả lời: 4

Đố vui: Đàn vịt đi bộ - 1

*
* *

Đố vui “động cơ 1 mã lực”: Nó là động cơ 1 mã lực, được dùng vào vận tải từ trước Công nguyên, tên của nó là gì?

>>> Trả lời

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung