Đố vui: Con vật lạ

Con gì đầu dê mình ốc? (Đây là một con mà trong đời bạn gặp rất nhiều lần)

>>> Trả lời: Con dốc

Đố vui: Con vật lạ - 1

*
* *

Đố vui “lấy nước đáy ly”: Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung