Đố vui: Con trâu đen

Chó đen gọi là là chó mực, mèo đen gọi là mèo mun, vậy trâu đen gọi là gì?

>>> Trả lời: Con trâu đen

Đố vui: Con trâu đen - 1

*
* *

Đố vui “xe bus Sài Gòn”: Bạn đang lái một chiếc xe bus. Có 4 người lên xe, 3 người xuống xe. Rồi 8 người lên xe và 10 người xuống xe. Tiếp đó 6 người lên xe và 2 người xuống xe. Câu hỏi đặt ra là: Màu mắt của người lái xe bus là màu gì?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung