Đố vui: Con gái và sự ẩm ướt

Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt?

>>> Trả lời: Cái lưỡi

Đố vui: Con gái và sự ẩm ướt - 1

*
* *

Đố vui “đánh nhau tập thể”: Khi nào 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung