Đố vui: Con chó cắn đuôi

Tại sao con chó không cắn được đuôi của mình?

>>> Trả lời: Vì đuôi nó không đủ dài

Đố vui: Con chó cắn đuôi - 1

*
* *

Đố vui “người đàn ông đi mưa”: Một người đàn ông đi trong trời mưa. Đầu, mắt, mũi, miệng ông ta đều bị ướt nhưng tóc ông ta không hề bị ướt? Hỏi tại sao?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung