Đố vui: Chủng khủng long

Chủ Nhật, ngày 27/05/2012 20:51 PM (GMT+7)

Một hôm giáo sư Dương bỗng phát hiện ra rằng tuy có nhiều chủng loại hóa thạch nhưng khủng long chỉ có một loại, xin hỏi đó là chủng loại nào?

>>> Trả lời: Tuyệt chủng

Đố vui: Chủng khủng long - 1

*
* *

Đố vui “gõ cửa không được vào”: Khi nào có người gõ cửa mà bạn tuyệt đối không nói mời vào?

>>> Trả lời

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung