Đố vui: Chơi bi-da

Có hai người chơi bi-da trong một cửa hàng. Họ chơi 5 ván và mỗi người thắng tới 3 ván. Sao lại thế?

>>> Trả lời: Đơn giản vì hai người chơi bi-da trong cùng một cửa hàng nhưng chưa chắc họ đã chơi cùng nhau.

Đố vui: Chơi bi-da - 1

*
* *

* Đố vui “đập búa không đau tay”: Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung