Đố vui: Bầu trời và trái đất

Ở giữa bầu trời và trái đất là gì?

>>> Trả lời: Đó là “và”

Đố vui: Bầu trời và trái đất - 1

*
* *

Đố vui “động vật quen mà lạ”: Có một loài “Động vật hoạt động về đêm”, tên của nó có 2 chữ cái, đố bạn nó là gì?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung