Thần y Hơ Run: Những thang thuốc lạ

Thứ Bảy, ngày 27/07/2013 00:10 AM (GMT+7)

Chữa khỏi bệnh ngoài việc dùng thuốc tốt ra còn phải có những mẹo... gia truyền.

Sự kiện: Thần y Hơ Run

Thần y Hơ Run: Những thang thuốc lạ - 1

Thần y Hơ Run: Những thang thuốc lạ - 2

Thần y Hơ Run: Những thang thuốc lạ - 3

Thần y Hơ Run: Những thang thuốc lạ - 4

Ca thứ 2

Thần y Hơ Run: Những thang thuốc lạ - 5

Thần y Hơ Run: Những thang thuốc lạ - 6

Thần y Hơ Run: Những thang thuốc lạ - 7

Thần y Hơ Run: Những thang thuốc lạ - 8

(Khám phá)
sự kiện Thần y Hơ Run