Thần y Hơ Run: Chó treo, mèo suýt chết

Thứ Bảy, ngày 17/08/2013 00:04 AM (GMT+7)

Ở nhà dặn trẻ nhỏ theo kiểu ví von thế này có ngày gây án mạng là chuyện khó tránh.

Sự kiện: Thần y Hơ Run

Thần y Hơ Run: Chó treo, mèo suýt chết - 1

Thần y Hơ Run: Chó treo, mèo suýt chết - 2

Thần y Hơ Run: Chó treo, mèo suýt chết - 3

Thần y Hơ Run: Chó treo, mèo suýt chết - 4

Thần y Hơ Run: Chó treo, mèo suýt chết - 5

Thần y Hơ Run: Chó treo, mèo suýt chết - 6

Thần y Hơ Run: Chó treo, mèo suýt chết - 7

Thần y Hơ Run: Chó treo, mèo suýt chết - 8

(Khám phá)
sự kiện Thần y Hơ Run
Báo lỗi nội dung