Thần y Hơ Run: Chữa bệnh kiểu lạ đời

Thứ Sáu, ngày 26/07/2013 16:23 PM (GMT+7)

Ngoài những mẹo gia truyền, "thần y" còn truyền cho đệ tử thuật châm cứu... hết hồn!

Sự kiện: Thần y Hơ Run

Thần y Hơ Run: Chữa bệnh kiểu lạ đời - 1

Thần y Hơ Run: Chữa bệnh kiểu lạ đời - 2

Thần y Hơ Run: Chữa bệnh kiểu lạ đời - 3

Thần y Hơ Run: Chữa bệnh kiểu lạ đời - 4

Một ca bệnh khác...

Thần y Hơ Run: Chữa bệnh kiểu lạ đời - 5

Thần y Hơ Run: Chữa bệnh kiểu lạ đời - 6

Thần y Hơ Run: Chữa bệnh kiểu lạ đời - 7

Thần y Hơ Run: Chữa bệnh kiểu lạ đời - 8

(Khám phá)
sự kiện Thần y Hơ Run