Thần y Hơ Run: Làm khó nhau

Thứ Năm, ngày 15/08/2013 00:04 AM (GMT+7)

"Há miệng mắc quai" hoặc nói trước lại bị hớ là chuyện mà trò làm khó thầy thế này đây!

Sự kiện: Thần y Hơ Run

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 1

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 2

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 3

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 4

Một hôm, hai trò nói chuyện với nhau.

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 5

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 6

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 7

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 8

(Khám phá)
sự kiện Thần y Hơ Run
Báo lỗi nội dung