Thần y Hơ Run: Làm khó nhau

Sự kiện: Thần y Hơ Run

"Há miệng mắc quai" hoặc nói trước lại bị hớ là chuyện mà trò làm khó thầy thế này đây!

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 1

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 2

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 3

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 4

Một hôm, hai trò nói chuyện với nhau.

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 5

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 6

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 7

Thần y Hơ Run: Làm khó nhau - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Thần y Hơ Run Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN