Thần y Hơ Run: Lợi thế của bệnh

Thứ Sáu, ngày 26/07/2013 16:23 PM (GMT+7)

Biến nguy thành an, biến tự ti thành tự tin, chỉ có bệnh nhân của "thần y" mới làm nổi.

Sự kiện: Thần y Hơ Run

Thần y Hơ Run: Lợi thế của bệnh - 1

Thần y Hơ Run: Lợi thế của bệnh - 2

Thần y Hơ Run: Lợi thế của bệnh - 3

Thần y Hơ Run: Lợi thế của bệnh - 4

*

* *

Thần y Hơ Run: Lợi thế của bệnh - 5

Thần y Hơ Run: Lợi thế của bệnh - 6

Thần y Hơ Run: Lợi thế của bệnh - 7

Thần y Hơ Run: Lợi thế của bệnh - 8

(Khám phá)
sự kiện Thần y Hơ Run