Kiếp nhân viên: Sung sướng vì... đi muộn

Đáng nhẽ chuyện đi muộn sẽ buồn chán lắm ấy thế mà có kẻ lại mừng quá hóa khóc mới lạ!

Kiếp nhân viên: Sung sướng vì... đi muộn - 1

Kiếp nhân viên: Sung sướng vì... đi muộn - 2

Kiếp nhân viên: Sung sướng vì... đi muộn - 3

Kiếp nhân viên: Sung sướng vì... đi muộn - 4

Cuối giờ chiều hôm ấy...

Kiếp nhân viên: Sung sướng vì... đi muộn - 5

Kiếp nhân viên: Sung sướng vì... đi muộn - 6

Kiếp nhân viên: Sung sướng vì... đi muộn - 7

Kiếp nhân viên: Sung sướng vì... đi muộn - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN Xem thêm
Báo lỗi nội dung