Kiếp nhân viên: Nổi tiếng... dễ ợt!

Thứ Tư, ngày 14/08/2013 00:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Nổi tiếng thì dễ nhưng chọn cách nào nổi tiếng đó mới là chuyện khó.

Kiếp nhân viên: Nổi tiếng... dễ ợt! - 1

Kiếp nhân viên: Nổi tiếng... dễ ợt! - 2

Kiếp nhân viên: Nổi tiếng... dễ ợt! - 3

Kiếp nhân viên: Nổi tiếng... dễ ợt! - 4

Một hôm...

Kiếp nhân viên: Nổi tiếng... dễ ợt! - 5

Kiếp nhân viên: Nổi tiếng... dễ ợt! - 6

Kiếp nhân viên: Nổi tiếng... dễ ợt! - 7

Kiếp nhân viên: Nổi tiếng... dễ ợt! - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN
Báo lỗi nội dung