Kiếp nhân viên: Phần thưởng giật mình

Thứ Sáu, ngày 09/08/2013 00:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Năm nào cũng vậy, nhân viên gương mẫu đều được thưởng nhưng ai cũng khóc.

Kiếp nhân viên: Phần thưởng giật mình - 1

Kiếp nhân viên: Phần thưởng giật mình - 2

Kiếp nhân viên: Phần thưởng giật mình - 3

Kiếp nhân viên: Phần thưởng giật mình - 4

Một anh nhân viên ở phòng IT than phiền...

Kiếp nhân viên: Phần thưởng giật mình - 5

Nhân viên phòng cung ứng thực phẩm cũng không khá hơn...

Kiếp nhân viên: Phần thưởng giật mình - 6

Kiếp nhân viên: Phần thưởng giật mình - 7

Kiếp nhân viên: Phần thưởng giật mình - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN
Báo lỗi nội dung