Hát chế: Xe máy cháy

Thứ Tư, ngày 09/05/2012 00:05 AM (GMT+7)

Một ngọn lửa hồng kề mông ta, một ngọn lửa hồng cháy từ từ! Một ngọn lửa hồng từ từ bốc cháy. Ôi mông ta! Mông ta...

Sự kiện:

Nhạc Chế

(Khám phá)

sự kiện Nhạc Chế