Hát chế: Xe máy cháy

Sự kiện: Nhạc Chế

Một ngọn lửa hồng kề mông ta, một ngọn lửa hồng cháy từ từ! Một ngọn lửa hồng từ từ bốc cháy. Ôi mông ta! Mông ta...

Chia sẻ
(Khám phá)
Nhạc Chế Xem thêm
Báo lỗi nội dung