Hát chế: Lần đầu tiên xăng giảm (giá)

Sự kiện: Nhạc Chế

"Nhân dịp" xăng giảm giá, anh em Hội quán 24H có bài thơ "ăn theo" bài Ngày đầu tiên đi học.

Lần đầu tiên xăng giảm
Mẹ biết tin thở dài
Em thì nghe mà tức
Giảm mấy đồng thôi sao?

Ngày đầu tiên xăng giảm
Ba nói chớ vội mừng
Do nó lùi lấy trớn
Mai đây tăng gấp ba.

Ngành này như thế đó
Tăng giá như thỏ chạy
Nhưng khi mà xuống giá
Như chú rùa rong chơi.

Em bây giờ mới nhớ
Có cán bộ hồi xưa
Bảo giảm sâu không được
Sợ dân mình sốc nặng.

Hienmq Aq

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Nhạc Chế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN