Bệnh sợ sếp là bệnh hay lây

Bệnh của dân công sở là hễ nhìn thấy sếp thì chân tay bủn rủn, tim đập loạn xạ?

Bệnh sợ sếp là bệnh hay lây - 1

Bệnh sợ sếp là bệnh hay lây - 2

Bệnh sợ sếp là bệnh hay lây - 3

Bệnh sợ sếp là bệnh hay lây - 4

Bị sức ép quá nhiều, anh chàng tìm đến bác sĩ.

Bệnh sợ sếp là bệnh hay lây - 5

Bệnh sợ sếp là bệnh hay lây - 6

Bệnh sợ sếp là bệnh hay lây - 7

Bệnh sợ sếp là bệnh hay lây - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN Xem thêm
Báo lỗi nội dung