Này thì mách lẻo nơi công sở

Trong công sở, để đấu đá nhau người ta hay dùng kế mách lẻo, nhưng trước đó phải nhìn lại mình.

Này thì mách lẻo nơi công sở - 1

Này thì mách lẻo nơi công sở - 2

Này thì mách lẻo nơi công sở - 3

Này thì mách lẻo nơi công sở - 4

Ngay chiều hôm ấy...

Này thì mách lẻo nơi công sở - 5

Này thì mách lẻo nơi công sở - 6

Này thì mách lẻo nơi công sở - 7

Này thì mách lẻo nơi công sở - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN Xem thêm
Báo lỗi nội dung