Tin liên quan

Sếp cũ bẩn tính

Sếp cũ bẩn tính Rời cơ quan cũ, nhiều người khốn khổ, ‘lên bờ xuống ruộng vì bị ‘cựu sếp’ lợi dụng quan hệ của mình để ‘bao...