Sự vực dậy của Apple dưới thời Steve Jobs

Sự kiện: Apple
Qua nhiều năm, Apple của Jobs nhận thấy cần phải mở rộng chuyên môn thiết kế của nó để tạo ra một thiết bị màn hình cảm ứng mới. Năm 2004, Jobs đã lập dự án Purple, dưới sự giám sát của mình và Ive phụ trách, để phát triển một thiết bị màn hình cảm ứng.
Theo Ngọc Phạm - Business Insider) (Dân Việt)

sự kiện Apple