Mục tiêu đưa Việt Nam vào top 30 quốc gia dẫn đầu về chính phủ số

Sự kiện: Chuyển đổi số

Đó là một trong nhiều điểm mới, trọng tâm, đột phá của bản Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Đây là một bước ngoặt quan trọng của công cuộc chuyển đổi số nói chung và phát triển Chính phủ số nói riêng của Việt Nam.

Mục tiêu đưa Việt Nam vào top 30 quốc gia dẫn đầu về chính phủ số - 1

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số là một trong nhiều mục tiêu trọng tâm trong chuyển đổi số của Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là những điểm mới, trọng tâm, đột phá của bản Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030:

Lần đầu tiên đưa ra nội hàm khái niệm "chính phủ số"

Chính phủ số bản chất là chính phủ điện tử, bổ sung những thay đổi về cách tiếp cận, cách triển khai mới nhờ vào sự phát triển của công nghệ số. Vì vậy, khi nói phát triển chính phủ số chính là nói phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số đã bao hàm chính phủ điện tử. 

Chính phủ điện tử, hiểu một cách đơn giản là “bốn Không” có khả năng: Họp không gặp mặt, xử lý văn bản không giấy, giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc và thanh toán không dùng tiền mặt.

Chính phủ số là chính phủ điện tử, thêm “bốn Có”, có toàn bộ hành động an toàn trên môi trường số, có khả năng cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng, có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu và có khả năng kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn chiến lược là dựng lên một ngọn cờ cao

Tầm nhìn đặt ra Việt Nam có chỉ số phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số ở mức độ cao trên thế giới, thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu vào năm 2025, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu vào năm 2030 theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Dựng lên một ngọn cờ cao có nghĩa là sứ mệnh và mục tiêu lớn để tập hợp được lực lượng, thu hút nhân tài cả trong và ngoài nước cùng tham gia. Khi người Việt Nam chung sức, đồng lòng, khó khăn, thách thức sẽ trở nên nhỏ lại.

Lần đầu tiên, các địa phương sẽ xây dựng phương án bảo đảm kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước cho chính phủ số, phấn đấu tỷ lệ chi cao hơn mức trung bình trên thế giới. Các nước hiện dành tỷ lệ chi khoảng 1 - 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho chính phủ số, cá biệt có một số nước như Singapore, Hàn Quốc dành tỷ lệ chi cao hơn.

Tư tưởng chiến lược là hành động nhanh

Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những quốc gia tiên phong, đi trước, hành động nhanh sẽ có cơ hội phát triển đột phá. Nói cách khác, ở kỷ nguyên số, không phải cá lớn nuốt cá bé mà cá nhanh nuốt cá chậm. Chiến lược đặt ra mục tiêu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành chính phủ số vào năm 2025.

Giải pháp đột phá là sử dụng nền tảng và định hướng mở

Nền tảng số được xác định là giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển chính phủ số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Nền tảng được tạo ra bởi những doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc, cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ngay dưới dạng dịch vụ thay vì phải tự đầu tư, tự vận hành. 

Định hướng mở để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để cùng tăng cường minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết vấn đề và cùng tạo ra giá trị cho xã hội.

Không chỉ là phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội

Nếu như trước đây, thông thường, phát triển chính phủ điện tử đặt ra mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội tốt hơn; thì bản chiến lược này còn đặt mục tiêu trang bị công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, đó là trợ lý ảo hay những Nền tảng làm việc, cộng tác trên môi trường số.

Nguồn: http://danviet.vn/muc-tieu-dua-viet-nam-vao-top-30-quoc-gia-dan-dau-ve-chinh-phu-so-502021166115...

Làm việc, hội họp không khoảng cách nhờ... công nghệ số ”make in Việt Nam”

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những công nghệ số đột phá là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội,...

Chia sẻ
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Chuyển đổi số Xem thêm
Báo lỗi nội dung