Hơn chục thanh niên vác hung khí chém nhân viên, đập phá quán nhậu ở Sài Gòn 1601201613
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video