Hà Nội vào mùa sứa đỏ

Hà Nội vào mùa sứa đỏ Tôi và bạn bè thường hay nói với nhau: "Vào hè mà chưa ra Hàng Chiếu, Thanh Hà, Đường Thành, Lê Văn Hưu, Hòe Nhai…...