Vào nơi chuyển giới “chui”

Vào nơi chuyển giới “chui” Tại TP HCM đang tồn tại các cơ sở tiêm chích hormone, thuốc trôi nổi để chuyển giới cho người đồng tính. Nhiều...