Bị bắt dù 3 lần hiếp dâm không thành

Bị bắt dù 3 lần hiếp dâm không thành

Mặc dù cả ba lần chưa thực hiện được mục đích cuối cùng là giao cấu với nạn nhân nhưng hành vi là nguy hiểm cho xã hội, nạn nhân là trẻ em.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN