Photo: Tom Nguyen, Stylist: Trịnh Tú Trung, Make-up: Quốc Anh

sự kiện Nội y mùa cưới