Vùng bão trắng khăn tang

Vùng bão trắng khăn tang Những chiếc xe chở quan tài vội vã về các xóm nhỏ vùng tâm bão Ninh Hòa. Những chiếc khăn tang quấn vội trong...