Photo: Alexz; Model: Tường Vi; Trang Phục: Tuấn Hải; Makeup: Huỳnh Phước; Hair: Bánh Bò

sự kiện Ảnh girl xinh hot