Nguồn: http://danviet.vn/thieu-nu-xu-thanh-e-ap-ben-vuon-dao-xuan-no-ro-5020222510107195.htm

Theo Hạ Nhiên, ảnh: Lê Xuân Bách (Dân Việt)

sự kiện Sắc Tết Nhâm Dần