Theo Lan Khanh; Photo: Joerom; Make up & Hair:Hà Duy Nam; Stylist: Hà Duy Nam (Khampha.vn)

sự kiện Valentine