Nguồn: http://danviet.vn/hot-girl-da-lat-goi-cam-muon-phan-ben-hoa-dao-tet-50202225116217399.htm

Theo Hạ Nhiên, ảnh: Trong veo (Dân Việt)

sự kiện Sắc Tết Nhâm Dần