Nguồn: http://danviet.vn/hai-co-gai-noi-nhu-con-vi-buc-anh-the-xinh-lung-linh-gio-ra-sao-50202226115597...

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

sự kiện Sắc Tết Nhâm Dần