Theo Nga Ly; Ảnh: Mạnh Bi; Stylist: Lyskeli; Trang điểm: Kelvin; Làm tóc: Vân Trần; Trang phục: Topshop (Khám phá)

sự kiện Ảnh girl xinh hot