[Motiongraphic] Diễn biến vụ phân xác ở Bình Dương

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong quá trình điều tra vụ án phân xác, Công an Bình Dương đã nhận được nhiều tin báo của người dân nhưng sau 9 ngày phát hiện đến nay, vụ án nghiêm trọng này vẫn là một ẩn số.

Diễn biến vụ án phân xác ở Bình Dương

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ án phân xác ở Bình Dương: Công an tiếp nhận nhiều tin báo

Trong quá trình điều tra vụ án phân xác, công an đã nhận được rất nhiều tin báo của người dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Thanh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung