Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử

Kết thúc phiên xét xử 4 đường dây buôn 4.400 bánh heroin, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên 30 án tử hình. Xen giữa những vẻ mặt âu sầu, có bị cáo nhoẻn cười sau phiên xử.

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 1

Bị cáo này cười nụ sau khi tòa tuyên án

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 2

Trong khi các bị cáo khác âu sầu

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 3

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 4

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 5

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 6

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 7

Trong số các bị cáo lĩnh án tử, có các trùm cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia như Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Huệ...

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 8

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 9

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 10

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 11

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 12

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 13

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 14

Các bị cáo khóc, cười sau phiên tòa 30 án tử - 15

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hoàng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN